Diensten

Privacy

Younicus gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke 25 mei 2018 is ingegaan.

Als je gebruik maakt van diensten van Younicus dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), het contactformulier op de sitec of via  e-mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Indien nodig gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, persoonlijke en medische gegevens
Waarom is dat nodig?

Younicus heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je persoonlijk persoonlijk te kunnen begeleiden en adviezen te kunnen geven.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Younicus bewaart jouw persoonsgegevens 5 jaar na beëindiging van de begeleiding.

Delen met anderen

Younicus zal jouw gegevens alleen indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan psychologie, externe therapie of overdracht naar andere instelling bij opname).

Younicus zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Younicus een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.

Younicus blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@younicus.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Younicus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan telefonisch contact op of mail via info@younicus.nl.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Younicus, neem dan telefonisch contact op of mail via info@younicus.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

 

Dank naar Digihomeland

UA-51382018-1