Diensten

Bewust Ondernemen

Er wordt mij vaak gevraagd of ik Maatschappelijk Verantwoord Onderneem, maar wat houdt dat nu precies in?

De bewuste ondernemer is voor mij een ondernemer die de principes van het MVO volgt bij elke beslissing en kijkt naar de drie P’s.

Wat houdt dit dan precies in?

Bij elke beslissing wordt nagegaan wat precies de de impact is voor:

  • People – de belanghebbenden (stakeholders),
  • Planet – het milleu, onze planeet met al haar flora en fauna
  • Profit – de economische prestaties van de onderneming

De hiërarchie van bovenstaande belangen verschillen zowel voor elke onderneming als voor de fase waarin de onderneming zich bevind.

Laten we eens naar het laatste kijken.

Bij de startende ondernemer zal de prioriteit liggen op de omzet van de onderneming. Is de omzet niet voldoende, dan is er gauw geen bedrijf meer om maatschappelijk mee te ondernemen. Belanghebbenden en Millieu komen bij het nemen van beslissingen op de tweede plaats, hoe groot het idealisme ook is. Krijgt de onderneming ruimte omdat de financiële prognose wordt gehaald of zelfs overschreden, dan kan de ondernemer wijzigingen aanbrengen in deze hiërarchie.

Bij de gevestigde onderneming is de hiërarchie sterk afhankelijk van de visie van het bedrijf. Wil een bedrijf zo goedkoop mogelijk producten op de markt gaan zetten, dan staan de economische prestaties bovenaan de lijst. Wil het bedrijf een bewuste uitstraling hebben en anderen hierin inspireren, dan staat Planet bovenaan de lijst.

MVO is dus niet een vaste regelgeving maar een policy waarvan de samenstelling afhankelijk is van de cultuur van de onderneming. Onthoudt echter wel dat welke hiërarchie er ook aangehouden wordt, er wordt bij MVO bij elke beslissing naar alle drie de P’s gekeken!

Be Sociable, Share!
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
No comments yet.

Leave a Reply

Dank naar Digihomeland

UA-51382018-1